hakim university

برگزاری مراسم روز جهانی معلولین در دانشگاه حکیم سبزواری

باعنایت به اینکه عالی ترین سیاست این اداره ایجاد ارتباط با مراکز علمی،فرهنگی وآموزشی است .بویژه موسسات آموزش عالی تا به این طریق دانشجویان راهنمایان وسفیران وپیام رسان برنامه های خود گرداند. به همین منظور با هماهنگی مراسم بزرگداشت 12آذر روز جهانی معلولین در دانشگاه حکیم ودر جمع پر شور و حضور توانخواهان در تمام گروههای ناشنوایان،نابینایان ومعلولین جسمی حرکتی وذهنی برگزار گردید. این مراسم با هماهنگی دانشگاه حکیم سبزوار بویژه مرکز پژوهشی علوم جغرافیا یی ومطالعات ،کانون امید دانشجویان(کانون دانشجویان توانخواه)وسازمان مردم نهاد بیداری ومراکزتوانبخشی باهدف جذب همیاران بهزیستی در سطوح مختلف جامعه به  ویژه دانشگاهها ودانشجویان و ورود ایشان به حوزه فعالیتهای بهزیستی انجام گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *