آرشیوهای برچسب: بهزیستی سبزوار

کودک آزاری، عامل اصلی صدمات جسمی کودکان در سبزوار است

رئیس اداره بهزیستی سبزوار گفت: طی یک سال گذشته تاکنون ۷۹ مورد کودک‌ آزاری به اورژانس اجتماعی این شهرستان گزارش شده است بدین ترتیب می توان ادعا کرد که بیشترین صدمه جسمی کودکان سبزواری ناشی از کودک آزاری است.

بیشتر بخوانید »

غربالگری بینایی ۱۰هزار کودک سبزواری

kasrayifar

۱۰هزار کودک سه تا ۶سال سبزواری امسال در طرح غربالگری بینایی بطور رایگان مورد سنجش قرار گرفتند. رئیس بهزیستی شهرستان سبزوار گفت: از مجموع ۱۰هزار کودک سبزواری که غربالگری بینایی ۱۰ هزار کودک سبزواریغربالگری بینایی شده‌اند سه هزار و ۴۰۰کودک ساکن مناطق روستایی بودند که از طریق پایگاه‌های سیار غربالگری شدند.مرضیه کسرایی فر افزود: همچنین تعداد ۲۰۰کودک مشکوک به تنبلی …

بیشتر بخوانید »