کارشناس مسؤول امور اجتماعی

این کارشناسی، چهار دفتر زنان و خانواده، مهدهای کودک، مراکز شبه خانواده و اورژانس اجتماعی را تحت پوشش دارد. برای دریافت اطلاعات جامع‌تر در باره‌ی هر یک از این دفاتر، به صفحات مربوطه مراجعه فرمایید.