کارشناس زنان سرپرست خانوار

دفترزنان وخانواده باهدف توانمندسازی به صورت مستمر وغیرمستمربه جامعه هدف واجدالشرایط(مشتمل برزنان مطلقه,فوت همسر ,ازکارافتاده وهمسران معتادبستری درکمپ,وزنان بدسرپرست نیازمند..درزمینه پرداخت مستمری ,افزایش یارانه ازطرح معیشت وهدفمندی اجتماعی فعالیت می نمایدازاهم خدمات ارائه شده به مددجویان بعداز تشکیل پرونده وثبت درسامانه ارمغان:
پرداخت کمک موردی,دارودرمان,لوازم ضروری,ودیعه مسکن,سرمایه کار,پرداخت هزینه های تحصیلی ودانشگاهی,تامین جهیزیه,کمک بلاعوض ساخت وخریدمسکن,ارائه معافیتهای انشعابات برق-گاز-آب وفاضلاب,تامین شیرخشک به جامعه هدف واجدالشرایط,معافیت سربازی ,تسهیلات اشتغال,کاریابی وتشکیل گروههای همیارزنان سرپرست خانوار, ,برگزاری کارگاههای آموزشی ,برنامه های فرهنگی ,اردوهای زیارتی-تفریحی,اجرای طرح غربالگری سلامت جسمی-روانی زنان تحت پوشش,طرح بیمه برکت وعمروآتیه فرزندان زیر۱۸سال ,طرح اجتماع محورمحلات,طرح مالی خرددرمنطقه شامکان ششتمد ,بهره مندی جامعه هدف ازخدمات تحصیلی ودرمانی باانعقادقراردادبا کانون قلمچی وبعضا بامراکزدرمانی دربخش دولتی وغیردولتی ارائه خدمات می نمایددرحال حاضربالغ بر۳۰۰۰خانوارازخدمات مزبوربهره مندندکه ازاین تعداد۱۵۰۰خانوارقابل وغیرقابل بازتوان مستمری وافزایش یارانه دریافت می نمایند.ضمنا خانواده های دارای ۳قلووخانواده های دارای دوقلونیازمندتاپایان ۶سالگی فرزندانشان ازکمک هزینه طرحمعیشت خانواربرخوردارند.

مراکزوموسسات غیردولتی همکاربادفترزنان وخانواده

نام مرکز/موسسه/کلینیک شماره تماس

کلینیک مددکاری حضرت مریم(س) خ کاشفی-روبروی افضل توس-۴۴۲۴۳۴۷۰
موسسه خیریه بانوان نیکوکار زهراوان بیهق۳۵-۴۴۲۲۱۸۸۹
موسسه خیریه بیهق-اندیشه خ جانبازان۱-۴۴۲۹۱۳۳۱
موسسه خیریه بانوان نیکوکار عارفه سبزوار خیابان ولیعصر غربی روبروی مدرسه شهید محمدیانی- ۴۴۶۴۶۰۷۶
کلینیک مددکاری کبریا ابتدای خ ۲۲ بهمن-جنب بانک ملی-طبقه فوقانی زبانسرا-۴۴۲۳۶۴۶۲
مجتمع غیردولتی قمربنی هاشم(ع) خ بیهق۳۵-۴۴۲۲۵۹۷۵