۳۱۰۰کودک روستاهای سبزوار غربالگری شنوایی وبینایی شدند

سه هزار و۱۰۰نفر از کودکان ۳تا۶سال روستایی شهرستان سبزوار در طرح غربالگری شنوایی وبینایی شرکت کردند.

رئیس اداره بهزیستی سبزوار روز سه شنبه با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت:از این تعداد ۵۰۰کودک در طرح غربالگری شنوایی ودو هزار و۶۰۰کودک روستایی از نظر تنبلی چشم غربالگری شدند.

مرضیه کسرائی فر افزود:طرح غربالگری شنوایی وبینایی با همکاری مهدهای کودک با هدف پیشگیری از کم شنوایی وناشنوایی اجرا می شود.

وی اضافه کرد:طرح غربالگری برای همه کودکان زیر پوشش مهدهای کودک سبزوار تا پایان سال اجرایی می شود.کسرائی فر افزود۷۰۰ناشنوا وکم شنوا در این شهرستان از خدمات توانبخشی وتخصصی شامل شرکت در جلسات شنوایی سنجی ودریافت کمک هزینه تهیه وسایلی مانند سمعک استفاده می کنند.

۱۲هزار خانوار مددجو با جمعیت ۳۰هزار نفر زیر پوشش خدمات بهزیستی سبزوار قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *